Shop Mobile More Submit  Join Login
Group Info Group Founded 1 Year ago Statistics 160 Members
4,056 Pageviews186 Watchers

[PL/ENG]How to join us? Click "Join Our Group" .

Gore Group

PolskiLubisz rysować krwawe Arty? Czy może wolisz mieć całą prace w czerni ? Jeżeli tak to jest to grupa idealnie dla Ciebie. Dołącz do nas i pokaż nam swoje dzieła.


Zasady obowiązujące w grupie:
1. Dołączyć może każdy, kto lubi lekko poznęcać się na kucykami.
2. Szanujemy się, nie obrażamy, nie używamy wulgaryzmów.
3. Prace o tematyce GORE i SOFT GORE są priorytetowymi rodzajami Artów.
4. Masz pytanko? Śmiało pisz do Nas w notce!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Spis folderów:
1. Featured - tutaj bedą dodawane najlepsze prace miesiąca.
1,5. Maskotka Grupy- folder z artami naszej maskotki.
2. Mane 6 and Spike - cała główna 6 kucyków z serialu oraz Spike
3. Oc's - można dodawać tam stworzone przez siebie postacie
4. Royal - folder z postaciami takimi jak np; Luna Celestia.
5. Cutie Mark Crusaders - Chyba tłumaczyć nie trzeba
6. Evil Character - postacie negatywne występujące w serialu
7. Inne - dodajemy tam prace nie pasujące do powyższych folderów
8. Other Canon Ponies - inne postacie z serialu , poboczne
9. Adopt And Commission - kuce do adopcji (jeśli ktoś kupi kuca, zostanie usunięty)


UWAGA! Jeśli wstawisz pracę do złego folderu praca zostanie usunięta lub przeniesiona (autor zostanie poinformowany i upomniany)!

-----------------------------------------------------------------------
EnglishDo you like to draw bloody Arty? Or maybe you prefer to have all the work in the black? If so then this is the perfect group for you. Join us and present their works.

Rules in the group:
1. Anyone can join who likes a little blood and torture.
2. We respect each other, not insult, do not use profanity.
3. The work of a GORE and SOFT GORE are a priority with us.
4. Have a question? Go ahead and write to us in a note!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A list of folders:
1. Featured - here will be added to the best works of the month.
1,5. Mascot Group - folder with artami our mascot.
2. Mane 6 and Spike - the entire main six ponies from the show and Spike
3. Oc's - you can add there created by the characters themselves
4. Royal - folder with characters such as eg. Luna, Celestia.
5. Cutie Mark Crusaders - I guess you do not need to explain.
6. Evil Character - negative figures appearing in the TV series
7. Other - add work there do not fit into the above folder
8. Other Canon Ponies - other characters from the show, collateral
9. Adopt And Commission - ponies for adoption (if someone buys squats, will be removed)


WARNING! If you put the work to the wrong folder, the work will be removed or moved (the author will be informed and cautioned)!

Affiliates

:iconinsainity-is-magic::iconblood-gore::iconmlp-of-da::iconmlphorrorfans::iconmacabreponyart::iconpony-horror::iconmlpdiscordeduniverse::iconcrisco-nori-school::iconcartoon-gore::iconmlp-the-abyss::iconbronies-from-poland::iconmlp-creepypasta-club::icongore-artists::iconmy-little-oc-pony::iconpolish-bronies:

Admins

ADMINISTRATION

Founder

Deviants

Comments


Add a Comment:
 
:icondark-kisame:
Dark-Kisame Featured By Owner Jun 24, 2017  Hobbyist Traditional Artist
Thank ya kindly for wanting to add my work to your group!
Reply
:iconinlaru:
Inlaru Featured By Owner Jun 25, 2017  Hobbyist Digital Artist
No problem ! <3
Reply
:iconroseimiremp3:
RoseimireMP3 Featured By Owner Jun 4, 2017  Hobbyist General Artist
Thanks for accepting my work to this group :)
Reply
:iconhispurpleness:
HisPurpleness Featured By Owner Mar 21, 2017
Thanks for adding my work to the group. :D
Reply
:iconinlaru:
Inlaru Featured By Owner Mar 21, 2017  Hobbyist Digital Artist
Hey ^^ no problem
Reply
:iconpepi02066:
Pepi02066 Featured By Owner Mar 11, 2017  Student Digital Artist
how do i add drawings to the group or whatever (art below was a quick drawing)
Reply
:iconinlaru:
Inlaru Featured By Owner Mar 12, 2017  Hobbyist Digital Artist
Click "Submite" ?
Reply
:iconpepi02066:
Pepi02066 Featured By Owner Mar 20, 2017  Student Digital Artist
k
Reply
:icongonedreamer:
gonedreamer Featured By Owner Nov 7, 2016  Hobbyist Digital Artist
Dziękuję ślicznie za request ale staram się nie dołączać do zbyt wielu grup c:
Reply
:iconinlaru:
Inlaru Featured By Owner Nov 7, 2016  Hobbyist Digital Artist
^^ nie ma sprawy, a to z jakiego powodu?
Reply
Add a Comment: